sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.'

'Uđite na uska vrata! Jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogi njime idu.
Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život! Malo ih je koji ga nalaze.'

'Napokon je došlo vrijeme,' naviještao je, 'blizu je Božje kraljevstvo! Odvratite se od svojih grijeha i povjerujte Radosnoj vijesti.'

A vi već znate put onamo kamo idem.'
Isus mu reče: 'Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim po meni.

Bog je toliko volio svijet da je dao svojega jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život.
Jer Bog nije poslao svojega Sina na svijet da svijet osudi, nego da se svijet spasi po njemu.
Neće biti suda za one koji vjeruju u njega. Ali oni koji u njega ne vjeruju već su osuđeni jer nisu vjerovali u jedinoga Božjeg Sina.
Osuđeni su zbog ovoga: svjetlo je došlo s neba na svijet, ali su ljudi više voljeli tamu nego svjetlo jer su im djela bila zla.
Oni mrze svjetlo jer žele griješiti u tami. Klone se svjetla da se njihovi grijesi ne razotkriju i da ne budu kažnjeni.
Ali oni koji čine istinu rado dolaze k svjetlu da se vidi kako čine ono što Bog od njih traži.'

'Obratite se Bogu i krstite se u ime Isusa Krista da vam grijesi budu oprošteni pa ćete primiti dar Svetoga Duha.
To je obećanje vama i vašoj djeci, pa čak i onima izdaleka koje naš Gospodin Bog pozove.'

Nenhum comentário: