sexta-feira, 23 de novembro de 2007

"Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror på Evangeliet!"

Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder på, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Så vælg da Livet, for at du og dit Afkom må leve,
Hvo redeligt vandrer, frygter HERREN, men den, som går Krogveje, agter ham ringe.
Mangen Vej synes Manden ret, og så er dens Ende dog Dødens Veje.
Går ind ad den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred,som fører til Fortabelsen, og de ere mange, som gå ind ad den;
thi den Port er snæver, og den Vej er trang, som fører til Livet og de er få, som finde den
Og hvor jeg går hen, derhen vide I Vejen."
"Herre! vi vide ikke, hvor du går hen; og hvorledes kunne vi vide Vejen?"
Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.
Havde I kendt mig, da havde I også kendt min Fader; og fra nu af kende I ham og have set ham."
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.
"Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe på Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle få den Helligånds Gave.
Thi for eder er Forjættelsen og for eders Børn og for alle dem, som ere langt borte, så mange som Herren vor Gud vil tilkalde."

Nenhum comentário: