sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Äntligen är tiden inne, sa han. Guds rike är nära! Vänd er bort från era synder och tro på de goda nyheterna.

Den som gör det rätta ärar Herren. Den som syndar föraktar honom.
Fler än en tror sig ha funnit den rätta vägen, men är ändå på väg mot döden.
Och ni vet vart jag går och hur ni ska komma dit?
Vi har ingen aning om vart du går. Hur ska vi då hitta dit?
Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.
Man kan bara komma in i himlen genom den trånga porten. Vägen till helvetet däremot är bred, och dess port är vid nog för de stora skaror som väljer denna bekväma väg.
Men porten till livet är trång, och vägen är smal. Det är därför bara några få finner den.
Ändå säger man att Herren inte är rättvis. Problemet är att det är ni som inte är det.
Säg till detta folk, säger Herren: Se, jag låter er nu välja mellan vägen som leder till liv och vägen som leder till död!
Jag tar himmel och jord till vittnen på att jag i dag har förelagt dig att välja mellan liv och död, välsignelse och förbannelse. Om du ändå ville välja livet, så att du och dina barn får leva!
Var och en av er måste vända sig bort från synden och komma tillbaka till Gud och bli döpt i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Då kommer ni också att få den helige Ande som gåva.

Nenhum comentário: