sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието

Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;
Който ходи в правотата си, бои се от Господа: Но опакият в пътищата си Го презира.
Има път, който се вижда прав на човека, Но краят му е пътища към смърт.
Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.
Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.
И да речеш на тия люде: Така казва Господ: Ето, полагам пред вас пътя на живота и пътя на смъртта.
Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.

Nenhum comentário: