sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Nadišiel už čas. Božie kráľovstvo je blízko. Odvráťte sa od svojich hriechov a uverte tejto radostnej správe!"

A cestu, kam idem, poznáte."
Nie, Pane," namietol Tomáš, nevieme, kam ideš, tak ako by sme mohli poznať cestu?"
Ja som tá Cesta, Pravda i Život!" povedal mu Ježiš. A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa.
Do neba môžeme vojsť iba úzkou bránou. Priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby, a predsa toľko ľudí sa nimi uberá.
Brána a cesta do života sú úzke a je málo tých, ktorí ich nájdu.
Peter im odpovedal: Nech sa každý z vás odvráti od hriechu, navráti sa k Bohu a dá sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A vtedy aj vy dostanete dar Svätého Ducha.

Nenhum comentário: