sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!

Så sier Herren: Faller nogen og står ikke op igjen? Eller går nogen bort og vender ikke tilbake igjen?
Den som vandrer i opriktighet, frykter Herren; men den som går krokveier, forakter ham.
Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.
Herrens vei er ikke rett. Men det er deres vei som ikke er rett.
Og til dette folk skal du si: Så sier Herren: Se, jeg legger frem for eder livets vei og dødens vei
Jeg tar idag himmelen og jorden til vidne mot eder: Livet og døden har jeg lagt frem for dig, velsignelsen og forbannelsen; velg da livet, så skal du få leve, du og din ætt!
Og hvor jeg går hen, dit vet I veien.
Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien?
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.
Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;
for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.
Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Nenhum comentário: