sexta-feira, 23 de novembro de 2007

"Eindelijk is het zover!" riep Hij. "Het Koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws."

Iemand die oprecht leeft, geeft blijk van eerbiedig ontzag voor de HERE; wie dat niet doet, veracht Hem.
Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren.
U weet de weg waar Ik naar toe ga."
"wij weten niet eens waar U heengaat. Hoe zouden wij dan de weg weten?"
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader.
Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door!
Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem.
Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven!
"U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de Heilige Geest in u wonen.

Nenhum comentário: