sexta-feira, 28 de setembro de 2007

Jezus Christus - HolandaMaar God werd een zondeloos Mens mens om ons rechtvaardig te maken in zijn ogen. De horror van het kruis toont ons hoe boos hij is over de zonde. Het feit dat hij begeerte ziet als overspel en haat als moord toont ons hoe serieus dit allemaal wel is. En dit feit moet ons wel tot diepe spijt drijven over wat we hebben gedaan.

Denk eens aan wat God allemaal deed om de zaak in orde te krijgen. Jezus van
Nazaret werd wreed verwond voor onze ongerechtigheden…’de Heer wilde hem breken.’ God houdt zoveel van je, dat hij het in orde wilde maken door het kruis, en daarna overwon hij het graf door zijn opstanding.


De bijbel zegt: ‘Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Joh. 3:16).


Maak ernst met het tonen van berouw en vertrouw de Redder (dat je wederom geboren bent. Zie Joh. 3:1-5), of je zult onder zijn brandende toorn blijven liggen en uiteindelijk in de hel belanden.


God wil niet dat dat gebeurt, dus belijdt je zonden nu meteen aan hem (misschien krijg je morgen geen kans meer), stel je vertrouwen op Jezus Christus om je te redden en dan zul je overgaan van de dood in het leven.


Bid een gebed als dit:
‘Lieve God, vandaag keer ik me af van al mijn zonden (wees specifiek). Vandaag stel ik mijn vertrouwen in Jezus Christus alleen als mijn Heer en Heiland. Vergeef me, verander mijn hart en schenk me uw genadegave van
eeuwig leven. In de naam van Jezus Christus bid ik u dit, amen.'
Lees je
bijbel dagelijks en gehoorzaam aan wat er staat (Zie Joh. 14:21).
Bedankt dat je dit wilde lezen.

Nenhum comentário: