sexta-feira, 28 de setembro de 2007

Isusa Krista Croácia


16Bog je toliko volio svijet da je dao svojega jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život.
17Jer Bog nije poslao svojega Sina na svijet da svijet osudi, nego da se svijet spasi po njemu.
18Neće biti suda za one koji vjeruju u njega. Ali oni koji u njega ne vjeruju već su osuđeni jer nisu vjerovali u jedinoga Božjeg Sina.
19Osuđeni su zbog ovoga: svjetlo je došlo s neba na svijet, ali su ljudi više voljeli tamu nego svjetlo jer su im djela bila zla.
20Oni mrze svjetlo jer žele griješiti u tami. Klone se svjetla da se njihovi grijesi ne razotkriju i da ne budu kažnjeni.
21Ali oni koji čine istinu rado dolaze k svjetlu da se vidi kako čine ono što Bog od njih traži.'


Evanðelje po Ivanu 3


2U početku je bio kod Boga.
3Stvorio je sve što postoji. Ne postoji ništa što nije On stvorio.
4U njemu bijaše život i taj je život svjetlo ljudima.
5To svjetlo prodire kroz tamu i tama ga nikada ne može ugasiti.
6Bog je poslao Ivana Krstitelja
7da svima govori o svjetlu kako bi svatko mogao povjerovati na temelju njegova svjedočanstva.
8Sam Ivan nije bio svjetlo; on je bio tek svjedok koji je trebao govoriti o svjetlu.
9Onaj koji je istinito svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka došao je na svijet.
10Iako je stvorio svijet, kad je došao, svijet ga nije prepoznao.
11Nisu ga prihvatili ni u njegovoj vlastitoj zemlji, u vlastitom narodu.
12Ali svima onima koji su povjerovali u njega i prihvatili ga dao je pravo da postanu Božjom djecom jer su se pouzdali u njegovo ime da ih spasi.
13Svi koji povjeruju u njega ponovno se rađaju, ali ne tjelesnim rođenjem koje dolazi od ljudske strasti ili od čovjekove volje, nego od Boga.
14Tako je On, koji bijaše Riječ, postao čovjekom i živio je ovdje na zemlji, među nama. Bio je pun milosti i istine. A mi smo vidjeli njegovu slavu, slavu Očeva Sina jedinca.

Evanðelje po Ivanu 1

Nenhum comentário: