sábado, 3 de novembro de 2007

Защото Бог толкова възлюби светаЗащото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на Единородния Божий Син.
И ето що е осъждането: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;
но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.

Йоан 3

Nenhum comentário: