quinta-feira, 29 de maio de 2008

Kan een homo of lesbienne naar de hemel gaan?


Ik weet dat de bijbel het een zonde noemt, maar er staat ook dat de enige onvergefelijke zonde is om Jezus niet aan te nemen. Als een homo Jezus aanneemt maar zijn levensstijl niet verandert, kan hij dan naar de hemel gaan? Ik heb een neef die homo is.
—Lucy

Je hebt een erg belangrijke kwestie aan de orde gesteld – en een erg moeilijke.

En je hebt volstrekt gelijk: er is maar een zonde die onvergefelijk is. Dat is de zonde van het niet geloven in en het aanvaarden van Jezus Christus in je leven.

Een homo kan Christus aannemen zoals wij allemaal. Wij zijn allen zondaars, we komen tekort aan de heerlijkheid van God, vele of weinig, dat maakt niet uit.

Jouw vraag is of iemand Christus kan aannemen, zijn levensstijl niet verandert en toch naar de hemel gaat. De bijbel leert ons, dat iemand werkelijk Christus aanneemt in zijn leven niets hem buiten de hemel houdt.


‘Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.’
Dus, Lucy, de echte vraag is volgens mij, of je neef een levensveranderende ervaring had met Christus.

Jezus zegt in Lucas:
‘Waarom noem je mij Here Here en doet niet wat ik zeg?’

Iemand stelde het eens zo:
‘Zonder Jezus geen verandering. Met Jezus wel verandering.’

Is je neef bezig om zijn homogerichtheid te veranderen? Zo ja, dan is dat een goed teken dat Christus in hem aan het werk is.

God is de enige die werkelijk ons hart kent. Hij is de enige die echt weet wat er in het hart van je neef leeft. Maar als Christus de Heer over het leven van je neef is geworden, dan zal de Heilige Geest wel klaarkomen met de zonde van homoseksualiteit in zijn leven.

Ik wil je bemoedigen om elke dag te bidden voor je neef.
En zeg hem dat ook. Misschien gaat God jou gebruiken in zijn leven. Bedankt dat je ervoor hem wil zijn en bezorgd bent over hem.

Nenhum comentário: